Đặt hẹn bảo dưỡng: 0901.00.55.77 - 0836.380.380
Bán hàng 0902 005577 - 0901 366 565
Đặt hẹn bảo dưỡng:

𝗧𝗼𝘆𝗼𝘁𝗮 𝗣𝗵𝘂́ 𝗠𝘆̃ 𝗛𝘂̛𝗻𝗴 xuất sắc nhận được chứng chỉ 𝗘𝗖𝗢 𝗗𝗲𝗮𝗹𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 từ Toyota Châu Á Thái Bình Dương năm 2022

🌳Với mục tiêu luôn xác định phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường và đóng góp xã hội, 𝗧𝗼𝘆𝗼𝘁𝗮 𝗣𝗵𝘂́ 𝗠𝘆̃ 𝗛𝘂̛𝗻𝗴 luôn cam kết việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tuân thủ về vấn đề sức khoẻ, an toàn, môi trường đối với tất cả sản phẩm, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Công ty trong Chính sách Sức khoẻ, An toàn và Môi trường (HSE).
▶️Nhằm đánh giá toàn diện về hoạt động môi trường tại các đại lý, từ năm 2019, Toyota Việt Nam đã áp dụng chương trình đánh giá 𝗘𝗖𝗢 𝗗𝗲𝗮𝗹𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽.
Chương trình gồm 4 phần: Thiết lập hệ thống Quản lý môi trường, giảm thiểu rủi ro môi trường, cải tiến hoạt động môi trường và hoạt động đóng góp xã hội và cộng đồng.
Việc thực hiện chương trình tại các đại lý được Toyota Việt Nam kiểm tra và đánh giá định kỳ.
👑Với tầm quan trọng của hoạt động môi trường, 𝗧𝗼𝘆𝗼𝘁𝗮 𝗣𝗵𝘂́ 𝗠𝘆̃ 𝗛𝘂̛𝗻𝗴 đã rất nổ lực và vinh hạnh được chứng nhận là 1 trong 25 Đại lý trên tổng 66 Đại lý đã xuất sắc nhận được chứng chỉ 𝗘𝗖𝗢 𝗗𝗲𝗮𝗹𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 từ Toyota Châu Á Thái Bình Dương năm 2022. Đây là thành tựu to lớn, không chỉ góp phần vào công tác phát triển công ty, đem lại niềm tin cho khách hàng, và là niềm tự hào của từng cá nhân công ty Toyota Phú Mỹ Hưng đã chung tay góp phần công sức của mình vào công cuộc tuân thủ về vấn đề sức khoẻ, an toàn, và bảo vệ môi trường.
Đã thêm vào yêu thích !
Đã copylink vào Clipboard !
Xe
Dự toán chi phí

  Đội ngũ tư vấn
  Toyota Phú Mỹ Hưng
  Vô lăng

   form đăng ký
   thông tin
   Đăng ký lái thử xe
   Đăng ký bảo dưỡng xe
   Sửa chữa

    form đăng ký
    thông tin
    Đăng ký lái thử xe
    Đăng ký bảo dưỡng xe
    Bảng giá