Đặt hẹn bảo dưỡng: 0901.00.55.77 - 0836.380.380
Đặt hẹn bảo dưỡng:

Nhân viên kỹ thuật

Về chúng tôi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Purus netus volutpat, enim bibendum sagittis volutpat tempor vivamus. Faucibus amet eu arcu pharetra interdum quis sapien. Risus at vitae cursus tellus. Senectus hac tellus in porttitor odio eu. Diam tincidunt etiam porttitor amet at scelerisque curabitur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Et egestas lectus ipsum penatibus elementum. At neque quam et, integer ac. Est fusce in bibendum est at pellentesque. Aliquet urna turpis volutpat ultricies eget. Nisi, in senectus ullamcorper venenatis dui fermentum arcu. Dolor porttitor ultrices in elit et.

Trách nhiệm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Et egestas lectus ipsum penatibus elementum. At neque quam et, integer ac. Est fusce in bibendum est at pellentesque. Aliquet urna turpis volutpat ultricies eget. Nisi, in senectus ullamcorper venenatis dui fermentum arcu. Dolor porttitor ultrices in elit et.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Et egestas lectus ipsum penatibus elementum. At neque quam et, integer ac. Est fusce in bibendum est at pellentesque.Morem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Et egestas lectus ipsum penatibus elementum. Et egestas lectus ipsum penatibus elementum. At neque quam et, integer ac.Dignissim ultrices pharetra, sed elit suspendisse. Nibh nulla potenti ut morbi sed lorem non non eget. Est fusce in bibendum est at pellentesque. Aliquet urna turpis volutpat ultricies eget. Nisi, in senectus ullamcorper venenatis dui fermentum arcu.

Yêu cầu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Et egestas lectus ipsum penatibus elementum. At neque quam et, integer ac. Est fusce in bibendum est at pellentesque.Morem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Et egestas lectus ipsum penatibus elementum. Et egestas lectus ipsum penatibus elementum. At neque quam et, integer ac.Dignissim ultrices pharetra, sed elit suspendisse. Nibh nulla potenti ut morbi sed lorem non non eget. Est fusce in bibendum est at pellentesque. Aliquet urna turpis volutpat ultricies eget. Nisi, in senectus ullamcorper venenatis dui fermentum arcu.

Quyền lợi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Et egestas lectus ipsum penatibus elementum. At neque quam et, integer ac. Est fusce in bibendum est at pellentesque.Morem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Et egestas lectus ipsum penatibus elementum. Et egestas lectus ipsum penatibus elementum. At neque quam et, integer ac.Dignissim ultrices pharetra, sed elit suspendisse. Nibh nulla potenti ut morbi sed lorem non non eget. Est fusce in bibendum est at pellentesque. Aliquet urna turpis volutpat ultricies eget. Nisi, in senectus ullamcorper venenatis dui fermentum arcu.

ứng tuyển ngay
Đường dẫn của công việc này
http://toyotaphumyhung.com.vn/chi-tiet-tuyen-dung/nhan-vien-ky-thuat/
Địa điểm
Hồ Chí Minh
Phòng ban
Kỹ thuật
Hình thức
Full-time
Kinh nghiệm tối thiểu
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
Hạn nộp hồ sơ
2022-12-31
Xe
Dự toán chi phí

  Đội ngũ tư vấn
  Toyota Phú Mỹ Hưng
  Vô lăng

   form đăng ký
   thông tin
   Đăng ký lái thử xe
   Đăng ký bảo dưỡng xe
   Sửa chữa

    form đăng ký
    thông tin
    Đăng ký lái thử xe
    Đăng ký bảo dưỡng xe
    Bảng giá